Trio frottola
- luta - sång - viola da gamba -

Trio Frottola är en väletablerad ensemble med tidig musik som specialitet och har en repertoar som sträcker sig från medeltid till tidig barock. Trion består av Torbjörn Söderquist på luta, Cecilia Hage på sång och Markus Eriksson på viola da gamba.